ANBI REPORTS

Belasting Informatie

Publicatie Plicht Fondswervende Instellingen

De stichting World Outreach International Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Grote ANBI en is verplicht gebruik te maken van het Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen.

Doelstelling
Elke bevolkingsgroep op aarde de kans bieden om het evangelie van Jezus Christus te horen en te omarmen.

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2021

Mobiliseren en voorbereiden van (potentiële) zendelingen op het zendingswerk

Als gevolg het coronavirus zijn verschillende promotieactiviteiten, zoals de jaarlijkse Pinksterconferentie van Opwekking, ook dit jaar niet doorgegaan. Wel heeft online in de zomer van 2021 een meerdaagse Global Summit plaatsgevonden. In 2021 was onze stichting direct betrokken bij vier zendingsprojecten. Twee vinden plaats in Indonesië en twee in Thailand

Onderhouden van relaties met uitgezonden zendelingen

Fysiek contact was er dit jaar met de zendelingen die tijdens hun verlofperiode in Nederland waren. Daarnaast is er regelmatig contact geweest via internet.

Financiële administratie

Voor de bekostiging van de verschillende projecten en voor hun levensonderhoud zijn de zendelingen afhankelijk van de giften van hun achterban. Deze giften worden ontvangen op de bankrekening van de Stichting en door de penningmeester verwerkt in de administratie en maandelijks overgemaakt naar de zendelingen.

Communiceren van het werk van de zendelingen en projecten van World Outreach

Door middel van nieuwsbrieven en door bijdragen in het door World Outreach International uitgegeven blad Nations, worden de donateurs en andere belangstellenden geïnformeerd over de verschillende projecten.

Beleidsplan

Financiële verantwoording

Bekijk onze jaarcijfers: