WAAROM KIEZEN VOOR

WORLD OUTREACH?

Je hebt ervoor gekozen te dienen in Gods Grote Opdracht, maar heb je het ook nodig om te gaan met een organisatie als World Outreach? Er zijn veel voordelen als je dat wel doet.

World Outreach…

 • onderschrijft een verklaring die de roep van God op iemands leven bevestigt
 • helpt mensen zich voor te bereiden op een ‘short’, ‘medium’ of ‘long-term’ ministry.
 • helpt mensen het veld of de regio te vinden waar hun bediening het meest effectief kan zijn.
 • helpt bij het mobiliseren van mensen die voor je bidden en voor gebed in speciale gevallen en noodsituaties
 • begeleidt mensen bij het bijeen brengen van fondsen voor hun bediening.
 • helpt bij het verkrijgen van verblijfsvisums.
 • helpt mensen bij het maken van strategische plannen voor hun bediening met meetbare doelen
 • helpt bij het vinden van ‘ministry partners’ voor de projecten en programma’s van de veldwerkers
 • helpt bij het maken van propaganda voor de ministry en mobiliseert gebedspartners en financiële middelen door middel van publicaties in het magazine en op de website.
 • helpt met aanvullen van kosten voor het deelnemen aan WO retreats / summits / consultaties.
 • zorgt voor een effective, relevante ‘cross-cultural training’ voorafgaand aan of tijdens het werk op het zendingsveld.
 • voorziet in mogelijkheden voor het bijscholen van veldwerkers.
 • voorziet in mogelijkheden voor training en het leren van nieuwe vormen van zending.
 • zorgt voor een jaarlijks bezoek door een WO leider in verband met het overeengekomen ministry plan.
 • voorziet in doorlopende ‘member care’ en een jaarlijks bezoek door een aangewezen zorg aanbieder.
 • zorgt voor mogelijkheden om regionale retreats voor gemeenschap en ministry-inbreng bij te wonen.
 • verleent aan haar country office de infrastructuur om te kunnen helpen met de maandelijkse financiën.
 • houdt nauw contact met de (thuis-) of zendende kerk en verdedigt de zendeling als dat nodig is.
 • heeft een noodfonds en personeel beschikbaar om bij te staan tijdens een crisis.

Jouw Weg Naar De Volken.

World Outreach heeft verschillende programma’s ontwikkeld om toekomstige zendelingen te helpen hun roeping te volgen en de weg te vinden op het uitdagende pad van thuis naar het zendingsveld. Als zij daar eenmaal zijn, helpt WO hen te bloeien in hun ministry Als je wenst deel te nemen aan een bestaande ministry, een nieuwe ministry wil beginnen of wenst deel te worden van een pioniers-team, biedt WO middelen aan voor de ideale weg voor jou.

Klaar om de stap te nemen?

Neem contact met ons op om met ons te spreken over jouw ervaring en verlangen om te dienen.

Weet je nog niet hoe te beginnen?

Praat met ons en wij kunnen je helpen de goede kant op te gaan.