fbpx

TESTAMENTEN EN LEGATEN

Het in uw testament opnemen van een gift voor de verspreiding van het Evangelie door World Outreach is een bijzondere en persoonlijke manier om een verschil te maken in de wereld nadat uw leven op aarde voorbij is.

Heeft U Een Testament Opgemaakt?

We verlangen er allemaal naar om nú goede rentmeesters te zijn van onze eigendommen. We kunnen ook goede rentmeesters van onze bezittingen zijn nadat we gestorven zijn.. Een testament laat duidelijk uw bedoeling zien, wat u wilt dat er met uw rijkdom wordt gedaan na uw overlijden. Het niet opmaken van een testament heeft tot gevolg dat uw vermogen zal worden verdeeld overeenkomstig de wetten van het land, waarbij mogelijk niet uw speciale wensen worden gevolgd. Uw nalatenschap zou gedeeltelijk of in zijn geheel naar mensen kunnen gaan die je nooit had willen begunstigen of zelfs naar de overheid!

Dit rechtsgeldige document zorgt ervoor dat uw wensen met betrekking tot eventuele ondersteuning die u wilt geven aan anderen, buiten uw directe familiekring, met inbegrip van kerken en liefdadigheidsorganisaties, zoals World Outreach, worden uitgevoerd.

Wat is het beste moment?

Het is voor iedere volwassene verstandig om een testament op te maken. Hoewel niemand graag nadenkt over sterven, is het een werkelijkheid die wel onder ogen moet worden gezien. Als je oud genoeg ben om te stemmen, ben je ook oud genoeg om een testament te hebben. (Houd er rekening mee dat een testament automatsich vervalt bij een volgend huwelijk.)

Vaak willen mensen bijdragen geven uit hun bezittingen. Het is geruststellend te weten dat een deel van uw nalatenschap, nadat andere uitgaven en bestedingen zijn gedaan, gebruikt kan worden om het werk van zendelingen te ondersteunen Houd er rekening mee dat een legaat of gift in een testament moet zijn opgenomen om dit ook te laten gebeuren.

Misschien wilt u rekening houden met inflatie en liever een percentage opnemen dan een vast bedrag.

Waar kan ik bedragen aan toewijzen?

Voor sommigen is de vraag waaraan geldmiddelen kunnen worden toegewezen, verwarrend. De volgende stappen zijn een hulpmiddel om je door dit proces te leiden.

  1. Een verklaring moet worden opgenomen met betrekking tot de betaling van reële schulden, begrafeniskosten, monumentale en testamentaire kosten en alle rechten die in verband met de nalatenschap verschuldigd zijn
  2. Zorg voor doorlopende verzorging van je echtgenoot (partner) en kinderen, voor het geval u eerder overlijdt dan zij.
  3. Schenk aandacht aan overige legaten voor bepaalde mensen, projecten of liefdadigheidsinstellingen.
  4. Overweeg waaraan u een eventueel overgebleven deel van de nalatenschap, na aftrek van alle kosten en bijzondere legaten, wilt toewijzen.

Hoe Stel Ik Een Testament Op?

World Outreach raadt je niet aan om zelf je eigen testament te maken. In plaats daarvan, als u een testament wilt opstellen of een bestaand testament wilt veranderen, neem dan contact op met een notaris.

Als u World Outreach wil benoemen als een begunstigde voor uw nalatenschap, neem dan contact op met het World Outreach country office, wat het dichtst bij u gevestigd is .

Juridische opmerking: World Outreach is een niet-confessionele zendingsorganisatie en is niet gekwalificeerd om juridisch of financieel advies te geven