Belasting Informatie

Bestuurssamenstelling
Meint Kisteman (voorzitter)
Albert Offereins (penningmeester)
Chris Runhaar (secretaris)

Beloningsbeleid
Wij kennen geen beloningsbeleid, omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden uitgevoerd.

Doelstelling
Elke bevolkingsgroep op aarde de kans bieden om het evangelie van Jezus Christus te horen en te omarmen.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
– Mobiliseren en voorbereiden van (potentiële) zendelingen op het zendingswerk
– Onderhouden van relaties met uitgezonden zendelingen
– Financiële administratie van zendelingen
– Communiceren van het werk van de zendelingen en projecten van World Outreach

Beleidsplan
Bekijk ons beleidsplan 2017-2020

Financiële verantwoording
Bekijk onze jaarcijfers:

Publicatie jaarrekening 2012

Publicatie jaarrekening 2013

Publicatie jaarrekening 2014

Publicatie jaarrekening 2015

Publicatie jaarrekening 2016

Publicatie jaarrekening 2017

Publicatie jaarrekening 2018

Publicatie jaarrekening 2019