fbpx

Belasting Informatie

Publicatie plicht Fondswervende instellingen
De stichting World Outreach International Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Grote ANBI en is verplicht gebruik te maken van het Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen.

Bekijk hier het Standaardformulier 2020

Bestuurssamenstelling
Meint Kisteman (voorzitter)
Albert Offereins (penningmeester)
Chris Runhaar (secretaris)

Beloningsbeleid
Wij kennen geen beloningsbeleid, omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden uitgevoerd.

Doelstelling
Elke bevolkingsgroep op aarde de kans bieden om het evangelie van Jezus Christus te horen en te omarmen.

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2020:

– Mobiliseren en voorbereiden van (potentiële) zendelingen op het zendingswerk
    Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus zijn verschillende promotieactiviteiten, zoals op de jaarlijkse Pinksterconferentie van Opwekking, niet doorgegaan.  Wel is in 2020 een nieuw zendingsproject van start gegaan in Thailand. Op dit moment is onze stichting direct betrokken bij vier zendingsprojecten. Twee vinden plaats in Indonesië en twee in Thailand.

– Onderhouden van relaties met uitgezonden zendelingen.
   Fysiek contact met de zendelingen vindt doorgaans plaats wanneer zij tijdens hun verlofperiode in Nederland zijn. Daarnaast is er regelmatig contact geweest via internet.

– Financiële administratie
   Voor de bekostiging van de verschillende projecten en voor hun levensonderhoud zijn de zendelingen afhankelijk van de giften van hun achterban. Deze giften worden ontvangen op de   bankrekening van de Stichting en door de penningmeester verwerkt in de administratie en maandelijks overgemaakt naar de zendelingen.  In de bestuursvergadering van juni 2021 is de financiële administratie van 2020 gecontroleerd en in orde bevonden.

– Communiceren van het werk van de zendelingen en projecten van World Outreach
   Door middel van nieuwsbrieven en door bijdragen in het door World Outreach International uitgegeven blad Nations, worden de donateurs en andere belangstellenden geïnformeerd over de  verschillende projecten.

Beleidsplan
Bekijk ons beleidsplan 2021-2025

Financiële verantwoording
Bekijk onze jaarcijfers:

Publicatie jaarrekening 2012

Publicatie jaarrekening 2013

Publicatie jaarrekening 2014

Publicatie jaarrekening 2015

Publicatie jaarrekening 2016

Publicatie jaarrekening 2017

Publicatie jaarrekening 2018

Publicatie jaarrekening 2019

Publicatie jaarrekening 2020