Visie

Visie

Onze gezamenlijke visie:

  • Wij willen een relevante, Bijbelse zendingsorganisatie zijn die zich helemaal wijdt aan het werven en trainen van discipelen;
  • Wij willen een ondersteunend netwerk zijn, die richting en sturing geeft, en rekenschap aflegt
  • Wij willen een visionaire organisatie zijn die middelen en passie genereert voor de Bijbelse opdracht die ons gegeven is
  • Wij willen een organisatie zijn die een goede reputatie heeft en effectief is in het ervaren van groei en vernieuwing
  • Wij willen een vernieuwende organisatie zijn waar een volgende generatie kan worden ingezet in strategische en belangrijke bedieningen