ANBI

ANBI

Naam
World Outreach Nederland
Wolweverstraat 6b
8011 NW Zwolle
Tel. 06-24671758
info@world-outreach.nl

RSIN
806198709

Bestuurssamenstelling
Meint Kisteman (voorzitter)
Egbert Huttinga (penningmeester)
Albert Offereins (secretaris)

Beloningsbeleid
Wij kennen geen beloningsbeleid, omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden uitgevoerd.

Doelstelling
Elke bevolkingsgroep op aarde de kans bieden om het evangelie van Jezus Christus te horen en te omarmen. 

Verslag van uitgeoefende activiteiten
– Werven en voorbereiden van (potentiële) zendelingen op het zendingswerk
– Onderhouden van relaties met uitgezonden zendelingen
– Financiële administratie van zendelingen
– Communiceren van het werk van de zendelingen en projecten van World Outreach

Financiële verantwoording
Bekijk onze jaarcijfers