Activiteiten

Activiteiten

Activiteiten in Nederland

  • Het communiceren van het werk van de zendelingen en projecten van World Outreach International die gedaan worden door Nederlandse  medewerkers;
  • Het houden van samenkomsten, informatieavonden en spreekbeurten in Nederland t.b.v. zendingswerk in binnen en buitenland;
  • Het houden van seminars en studies t.b.v. het stimuleren van zendingsactiviteiten.

 

Huidige situatie

  • Het ondersteunen van ontwikkelingshulp en zendingswerk in Indonesië door middel van het werk van onze medewerkers en fondsenwerving;
  • Het ondersteunen van zendingswerk in Europa door middel van de zendingswerkers Trevor & Kay Weavers;
  • Het ondersteunen van door World Outreach International gesponsorde kindertehuizen in Thailand.

WOI All Nations from World Outreach International on Vimeo.